SOSYAL SORUMLULUK

“…toplumumuzu içinde yaşadığımız ve çalıştığımız daha iyi yerler haline getirmeye yardımcı olmak konusunda sorumluluğa sahibiz.”

Taha Grup, toplumu içinde yaşadığımız ve çalıştığımız daha iyi yerler haline getirmeye yardımcı olmak konusunda sorumluluğa sahip olduğumuza tutku ile inanmaktadır. Bu yaklaşım Taha Grup’un misyonlarından birisi olarak ifade edilmektedir. Bu misyon hem çalışanların hem de toplumun yaşamsal ve kültürel değerlerini korumayı ve iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bütün Taha Grup şirketlerindeki üretim, bizim insanlara ve çevreye verdiğimiz bu saygı ile paraleldir.

Verebileceğimiz en iyi desteğin diğerlerinin kendilerine yardımcı olmasına yardımcı olmak olduğu bilinciyle, hükümet destekli Kamu Eğitim Kurumları ile ücretsiz profesyonel kurslar düzenlemeleri konusunda anlaşmalar yaptık. Bu kurslar sırasında yetkin hale gelen kişilere şirketlerimizde iş imkanları sunmaktayız. Aynı bakış açısıyla, biz Lise ve Üniversite stajyerlerini de mezun olduktan sonra bizimle çalışmaları için teşvik etmekteyiz.

Grubun bütün üretim şirketleri etik ticaret prensipleri sürdürmek üzere düzenlenmiştir. İş ortamında mutlu oldukları sürece çalışanlarımızdan en iyi verimi aldığımızın bilincindeyiz. İnsanların şirkete hem profesyonel hem de sosyal nedenlerle katılmayı seçtiklerini bilmek güzel.